JPRL - priestorové údaje

Jednotky priestorového lesa (priestorové údaje) Slovenskej republiky vo formáte shapefile (*.shp)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátzip.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 31 Marec, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 4 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatZIP
Id idd94cf897-200e-43aa-bbcc-f8ea207d32e8
Správca maintainerAA27301C-CE11-42D5-9EF7-EAE8826DE812
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position2
Resource Group Id resource_group_ide3c533e8-1c4c-4330-ba88-c8c8c239f212
Id revízií revision_id6fd3fb69-6176-4947-91ee-641bb9046fb8
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid