Register biocídnych výrobkov sprístupnených na ...

Z obsahu datasetu

Evidencia na základe zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Zdroj: Register biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 8 November, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 1 mesiacom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatHTML
Id id842037e6-989e-415f-8260-8e5c8319c721
Správca maintainer5A3771DC-B7D2-4F9D-9D5C-DC2A5B70775D
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
Resource Group Id resource_group_idf6ac15e7-7580-47dc-8e97-69b8622bcc05
Id revízií revision_id89f9b207-2edc-4588-9d27-0cfd31c59061
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid