Inicializačná dávka

Obsahuje xml súbor - konsolidované dáta Registra adries do 05/2020.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátzip.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 21 Máj, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatZIP
Id id01c29791-91aa-44a1-b184-af5a695a5054
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position6
Resource Group Id resource_group_id7d864871-84d8-49ca-9cba-80acc8951323
Id revízií revision_ide149b33b-c83a-438b-9a34-4e433157aa40
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid