Inicializačná dávka

Obsahuje xml súbor - konsolidované dáta Registra adries do 05/2020.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Máj, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id idd3d1579d-37f6-49c0-bccd-76f0f9c22de8
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position3
Resource Group Id resource_group_id0e9ee0e2-070b-4668-a5a5-d8d19f4e0096
Id revízií revision_iddb8d4403-ce6c-44fa-8416-43972d6f3c9c
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid