Dokumentácia datasetu

Obsahuje popis dátových zdrojov (tabuliek) v tomto datasete.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Máj, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatHTML
Id idc1c88d6c-ce94-4c9f-8eab-76da3c93aca5
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
position2
Resource Group Id resource_group_id436054b4-4a2e-40a9-9fda-d77c6f7cc2e1
Id revízií revision_idf0eabd2b-8b5e-467e-8136-c619999d96c4
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid