08-Register adries-Byty- Init dávka, 2.3 MB

ZIP obsahuje xml súbor - konsolidované dáta Registra adries do 6.4.2018

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátzip.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 15 Máj, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatZIP
Id iddc21ea93-755c-4e4c-9967-971d6f629a17
last_modifiedpred viac ako 1 rokom
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position4
Resource Group Id resource_group_id76d7833e-9d26-4f9f-a052-232453ea7abf
Id revízií revision_id7adfa042-7504-4cd4-a559-e78a41dbecda
size2,2 MiB
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid