06-Register adries-Budovy- Init dávka, 62 MB

ZIP obsahuje xml súbor - konsolidované dáta Registra adries do 6.4.2018

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátzip.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Február, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatZIP
Id id64b2adaa-3e42-48f7-9601-52ea346c60fd
last_modifiedpred 9 mesiacmi
Správca maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position3
Resource Group Id resource_group_ide4b5255d-c8ba-4e60-8a2c-a5a3e7485281
Id revízií revision_idac1ec8a2-f574-4218-9e84-cc62333b3fe1
size61,9 MiB
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid