Zmenové dávky 06/2018 - 12/2018, 11.1 MB

Zmenové dávky registra adries.Dávky sú zbalené do jedného ZIP súboru a sú vo formáte XML. Vygenerované od 26.6.2018 do 31.12.2018. Čísla zmenových dávok od 8479038 do 8907240 vrátane.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátzip.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 8 Jún, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
active_from2020-06-08 11:22:05
active_to1. 1. 0001 0:00:00
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatZIP
Id id12637ee7-9bd4-4e7d-a680-abefa27e8d6c
last_modifiedpred viac ako 1 rokom
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position2
Resource Group Id resource_group_id419fcf61-3c97-4230-b6ca-686361a0bc94
Id revízií revision_idf25f07cd-6bc4-47e6-9624-205b5f739c0a
size12,1 MiB
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
valid_from1. 1. 0001 0:00:00
valid_to1. 1. 0001 0:00:00
Platnosť validityother