Register adries - Zmenové dávky registra adries

Dataset obsahuje inicializačnú dávku a zmenové dávky z Registra adries vo formáte XML. Jedna dávka obsahuje všetky zmenené dáta od predošlej aktualizácie (zmenovej dávky). Obsiahnuté sú informácie o adresách v rozsahu: kraj, okres, obec, časť obce, ulica, budova (súpisné číslo), vchod (orientačné číslo), byt.

Dáta a zdroje