Register adries a stavieb v meste Prešov (k ...

Z obsahu datasetu

Informácie sú čerpané z evidencie stavieb a evidencie vydaných súpisných a orientačných čísel v meste Prešov (vyše 15.000 adries). Údaje sa denne dopĺňajú, spresňujú a automaticky...

Zdroj: Register adries a stavieb v meste Prešov (k aktuálnemu dátumu)

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 8 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id ida32bb38f-cb4d-4408-a3ee-c8efdef3de0d
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position3
Resource Group Id resource_group_idbcf5649f-4577-4b77-9dfe-6adedc1f5cd3
Id revízií revision_id7fda0aae-cdbc-4059-9da1-95da08098a61
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid