Register adries a stavieb v meste Prešov (k ...

Z obsahu datasetu

Informácie sú čerpané z evidencie stavieb a evidencie vydaných súpisných a orientačných čísel v meste Prešov (vyše 15.000 adries). Údaje sa denne dopĺňajú, spresňujú a automaticky...

Zdroj: Register adries a stavieb v meste Prešov (k aktuálnemu dátumu)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml.net.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 8 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml.net
Id id984cee53-db32-422c-9393-a787b099349c
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position1
Resource Group Id resource_group_idbcf5649f-4577-4b77-9dfe-6adedc1f5cd3
Id revízií revision_id7fda0aae-cdbc-4059-9da1-95da08098a61
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid