Register adries a stavieb v meste Prešov (k ...

Z obsahu datasetu

Informácie sú čerpané z evidencie stavieb a evidencie vydaných súpisných a orientačných čísel v meste Prešov (vyše 15.000 adries). Údaje sa denne dopĺňajú, spresňujú a automaticky...

Zdroj: Register adries a stavieb v meste Prešov (k aktuálnemu dátumu)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 8 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id655cf689-cdf9-4422-a602-ba1a96cd0cd6
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position2
Resource Group Id resource_group_idbcf5649f-4577-4b77-9dfe-6adedc1f5cd3
Id revízií revision_idd10fb17c-3117-4812-ae97-3b5f39e5b7d7
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid