Projektové podpory PRV 2014-2020 (10/2019)

Dataset projektové podpory PRV 2014-2020 k 31.10.2019

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dát.xlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 29 November, 2019
Licencia license Iné (Nekomerčné)
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred 1 mesiacom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát format.xlsx
Id idfa56814b-3443-4d18-9294-34c27ed0c5b3
Správca maintainer47C28C19-3C6A-4A0F-A186-FE4DD972A6C7
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idf1e72c75-bd8a-476b-848a-3390020df5fa
Id revízií revision_idaf1f19f2-8829-48d0-8bef-e04b4f9a2c55
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid