Prírastky a úbytky občanov mesta Prešov za ...

Z obsahu datasetu

Prírastky a úbytky občanov mesta Prešov za jednotlivé roky, muži/ženy (od 1.1.1996 do aktuálneho dátumu). Informácie sú čerpané z evidencie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zmysle...

Zdroj: Prírastky a úbytky občanov mesta Prešov za jednotlivé roky (od 1.1.1996 do aktuálneho dátumu)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml.net.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml.net
Id id8c745b34-a1af-4b19-9fb1-10ea6903d0ce
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position4
Resource Group Id resource_group_idd3c4e81c-a2c2-4eb3-a9df-b457e1fba0f1
Id revízií revision_id618cb2a1-d749-412a-a16a-a21ed1c1511d
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid