Prírastky a úbytky občanov mesta Prešov za ...

Z obsahu datasetu

Prírastky a úbytky občanov mesta Prešov za jednotlivé roky, muži/ženy (od 1.1.1996 do aktuálneho dátumu). Informácie sú čerpané z evidencie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zmysle...

Zdroj: Prírastky a úbytky občanov mesta Prešov za jednotlivé roky (od 1.1.1996 do aktuálneho dátumu)

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id0aee9ace-b6fa-476f-8f33-ff4fff8581fd
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
Resource Group Id resource_group_idd3c4e81c-a2c2-4eb3-a9df-b457e1fba0f1
Id revízií revision_id45f4bc25-ffce-4b7d-b180-0ea34f8658dc
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid