priestupky-na-useku-dopravy-udaje-mestskej-policie...

Z obsahu datasetu

Priestupky na úseku dopravy (údaje Mestskej polície v Prešove) - geo data

Zdroj: Priestupky na úseku dopravy (údaje Mestskej polície v Prešove) - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátshp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 30 Máj, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatshp
Id idd62bb154-8b5f-4f31-8cc5-9403de59303a
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idfb17ed22-c732-40e5-866e-7b9191568f35
Id revízií revision_id17d82044-d0e3-47cb-8ea1-d5fd63618721
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid