priestupky-na-useku-dopravy-udaje-mestskej-policie...

Z obsahu datasetu

Priestupky na úseku dopravy (údaje Mestskej polície v Prešove) - geo data

Zdroj: Priestupky na úseku dopravy (údaje Mestskej polície v Prešove) - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátgeo.json.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatgeo.json
Id idb6c334ca-211d-477a-99f2-cf2b44a4ecbc
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position2
Resource Group Id resource_group_idfb17ed22-c732-40e5-866e-7b9191568f35
Id revízií revision_id31c14502-bb69-45e0-89cb-0ce97406fa62
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid