Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike ...

Výstupy prinášajú informácie o počte preventívnych prehliadok dospelých, detí a dorastu vykonávaných v ambulanciách všeobecného lekárstva a všeobecnej starostlivosti o deti a dorast, o počte zubnolekárskych preventívnych prehliadok, gastroenterologických a urologických preventívnych prehliadok. V populácii žien monitoruje počet preventívnych gynekologických prehliadok v gynekologicko-pôrodníckych ambulanciách a počet mamografických preventívnych vyšetrení v útvaroch rádiológie.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxls, ods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 24 November, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxls, ods
Id id266ebd3b-4e2b-4d90-a183-4d8e6dde92a1
last_modifiedpred viac ako 1 rokom
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityquarterly
position1
Resource Group Id resource_group_id424bec93-3c6e-4ef3-9bf4-977725bdac8f
Id revízií revision_id9c4f3c22-35e0-4698-b687-8f3bbb0d7e1a
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid