Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike ...

Výstupy prinášajú informácie o počte preventívnych prehliadok dospelých, detí a dorastu vykonávaných v ambulanciách všeobecného lekárstva a všeobecnej starostlivosti o deti a dorast, o počte zubnolekárskych preventívnych prehliadok, gastroenterologických a urologických preventívnych prehliadok. V populácii žien monitoruje počet preventívnych gynekologických prehliadok v gynekologicko-pôrodníckych ambulanciách a počet mamografických preventívnych vyšetrení v útvaroch rádiológie.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxls, ods, pdf.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 27 Marec, 2022
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 6 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxls, ods, pdf
Id id2004f93d-c373-431e-bfdc-141430fad636
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position2
Resource Group Id resource_group_id424bec93-3c6e-4ef3-9bf4-977725bdac8f
Id revízií revision_id105b5a80-46b6-4552-a4c7-fc716da7ccdb
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid