prevadzky-s-vyher-pristrojmi-videohrami-a-ruletami...

Z obsahu datasetu

Prevádzky s výher. prístrojmi, videohrami a ruletami mesta Prešov - geo data

Zdroj: Prevádzky s výher. prístrojmi, videohrami a ruletami mesta Prešov - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátshp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 3 Október, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatshp
Id ida00b7dd0-4366-4a9b-b4b0-635120e2bdfd
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
Resource Group Id resource_group_id832c96f3-c004-44f8-b7ed-4fc3ed5a096e
Id revízií revision_id0365f608-3392-4bef-a930-d194d406c280
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid