og3006rr.xlsx

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 3 August, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id3c05d5f2-1e71-4c2c-8414-fbfac227b5d7
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id72c157f6-7cce-4c2c-a011-c8b3d37d8dc3
Id revízií revision_id24ac4f5b-a51d-401f-9dd8-86830cc8b565
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid