pr0205qs.csv

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Priemerná mesačná mzda podľa odvetví [pr0205qs]

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id0ce7bfd6-eead-430b-85e2-48601ff89439
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_id75ff8989-e5d9-472c-b74c-c638cbba8764
Id revízií revision_ida60e8d82-d776-4239-a6f2-21d9e1dd3211
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid