pr0205qs.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Priemerná mesačná mzda podľa odvetví [pr0205qs]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id00715c53-dc93-4c06-98a2-067a7d9726fa
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id75ff8989-e5d9-472c-b74c-c638cbba8764
Id revízií revision_id4a841521-5e8e-4693-91a9-0937dfb2b489
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid