pr0203ms.csv

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Indexy reálnej mesačnej mzdy vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0203ms]

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id3cc3f28a-8a25-4678-bb79-101cda47f96d
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_ida9b4d8b3-f700-43cd-a349-f05ac1a5329b
Id revízií revision_id1b053b73-7b56-4618-b82f-cf0653a1ac4d
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid