PR_LOV POBYT - poľovnícke objekty LESY SR

Objekty poľovných revírov, hraníc a iných objektov v správe LESY SR

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátwms.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 13 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred 10 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatwms
Id idc90d8d9e-7621-4d24-8826-710baa13e370
Správca maintainerAF5117EA-5B86-4519-A456-2BBF0DE4AD3C
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id63ef2639-b51d-4023-8715-b237048e1d49
Id revízií revision_id704adfb9-d4e4-440a-8c7a-f03b47065a9a
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid