Pozemná komunikácia - šírkové usporiadanie ...

Z obsahu datasetu

Údaje šírkového usporiadania priečneho rezu vybranej pozemnej komunikácie (šírka vozovky, šírka spevnenej a nespevnenej krajnice, pasportizačná šírka)

Zdroj: Pozemná komunikácia - šírkové usporiadanie priečneho rezu

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 22 Február, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 9 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id8340f4db-bdaa-4731-9b87-73f7c3ae21d5
last_modifiedpred 9 mesiacmi
Správca maintainer3B45E7D1-E6ED-4471-95B8-5AFB9785075B
Periodicita aktualizácie periodicityquarterly
Resource Group Id resource_group_id120a4dd9-2d85-449e-ade8-8307f2df9c2d
Id revízií revision_id168f6a0b-dd0e-4d65-a289-ba178902416d
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid