Pozemná komunikácia - šírkové usporiadanie ...

Z obsahu datasetu

Údaje šírkového usporiadania priečneho rezu vybranej pozemnej komunikácie (šírka vozovky, šírka spevnenej a nespevnenej krajnice, pasportizačná šírka)

Zdroj: Pozemná komunikácia - šírkové usporiadanie priečneho rezu

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 22 Február, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 9 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXLS
Id id5dc7a1c8-1bfd-4cc7-80fc-f2c3cdb30f1b
Správca maintainer3B45E7D1-E6ED-4471-95B8-5AFB9785075B
Periodicita aktualizácie periodicityquarterly
position1
Resource Group Id resource_group_id120a4dd9-2d85-449e-ade8-8307f2df9c2d
Id revízií revision_id393e03f5-9ed8-46a1-ac32-68705ec8f20d
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid