Vyšetrené osoby na poruchy psychiky a správania ...

Informuje o incidencii a prevalencii porúch psychiky a správania zapríčinených užitím alkoholu sledovaním v psychiatrických ambulanciách.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxls, ods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Január, 2021
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxls, ods
Id idd24f5c85-54ea-49bc-82cf-e6e0e776fd91
last_modifiedpred 5 mesiacmi
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id8dbcee70-afc4-4491-a5e4-e26ee8570ef1
Id revízií revision_id981a40f3-f53f-4592-8f05-abd2223eb54d
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid