og3005rr.xml

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 3 August, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id idf35a0d47-d6aa-488b-a748-a18a2792a1de
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_id5ca4b4ff-1237-40f7-8396-cdbc9ca6df6d
Id revízií revision_idcd9c2c5f-5c6c-4503-ba71-326ca6475fa8
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid