pocetnost-psov-na-adrese-chovu-v-meste-presov-geo-...

Z obsahu datasetu

Početnosť psov na adrese chovu v meste Prešov - geo data

Zdroj: Početnosť psov na adrese chovu v meste Prešov - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátkml.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatKML
Id id784c0c04-a603-4865-b751-7e11565ab3ef
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position1
Resource Group Id resource_group_id8ad6c41a-61d6-4f92-8f28-f698a6cd1084
Id revízií revision_id56783dfc-6ab5-4a7e-88c6-f93c05d7556c
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid