pocetnost-psov-na-adrese-chovu-v-meste-presov-geo-...

Z obsahu datasetu

Početnosť psov na adrese chovu v meste Prešov - geo data

Zdroj: Početnosť psov na adrese chovu v meste Prešov - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátshp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatshp
Id id75bc5a0a-60b5-4e5d-9d52-9ce049631149
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
Resource Group Id resource_group_id8ad6c41a-61d6-4f92-8f28-f698a6cd1084
Id revízií revision_id48a81f2f-2a22-4b5c-b7e1-4875441d81f1
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid