pocetnost-obcanov-mesta-presov-na-prechodnom-pobyt...

Z obsahu datasetu

Početnosť občanov mesta Prešov na prechodnom pobyte, na adresný bod - geo data

Zdroj: Početnosť občanov mesta Prešov na prechodnom pobyte - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátshp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatshp
Id id05ed0dba-7f35-4fa5-b29e-e9d36d664584
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
Resource Group Id resource_group_id08969771-a868-46fd-8fce-1a18682fdc1c
Id revízií revision_id66774b7b-9e2e-41ae-bb48-545ef91369a0
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid