Počet občanov mesta Prešov podľa dňa narodenia (k ...

Z obsahu datasetu

Počet občanov mesta Prešov podľa dňa narodenia, muž/žena. Informácie sú čerpané z evidencie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu...

Zdroj: Počet občanov mesta Prešov podľa dňa narodenia (k aktuálnemu dátumu)

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatJSON
Id idb586c263-567e-44e7-b170-09463047febd
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position3
Resource Group Id resource_group_idb73a63e4-8013-4ada-8812-670cb0422b45
Id revízií revision_idd2f76915-b6a5-4e08-aa41-c2fca1acbbcb
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid