Počet občanov mesta Prešov podľa dňa narodenia (k ...

Z obsahu datasetu

Počet občanov mesta Prešov podľa dňa narodenia, muž/žena. Informácie sú čerpané z evidencie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu...

Zdroj: Počet občanov mesta Prešov podľa dňa narodenia (k aktuálnemu dátumu)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id0931d5d8-6690-4bd3-844a-cd6b9d5e7515
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position2
Resource Group Id resource_group_idb73a63e4-8013-4ada-8812-670cb0422b45
Id revízií revision_id13a6a821-9728-4676-8fc3-68c5dde624c2
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid