Počet občanov mesta Prešov podľa priezvisk (k ...

Z obsahu datasetu

Počet občanov mesta Prešov podľa dňa narodenia, muž/žena. Informácie sú čerpané z evidencie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu...

Zdroj: Počet občanov mesta Prešov podľa dňa narodenia (k aktuálnemu dátumu)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml.net.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml.net
Id id084062fe-b50f-4b0b-ad5a-0412ef2c9513
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position4
Resource Group Id resource_group_idb73a63e4-8013-4ada-8812-670cb0422b45
Id revízií revision_id0c230656-78ef-4d63-9971-7ca2249fd35d
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid