PAR_2006_tab05

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany za SR

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 December, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id47614fdc-73ec-41e9-9199-d090cbbbf8e5
Správca maintainerF4787C6F-9FA3-406C-B8D5-D374F1E1F2D3
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idbeb4e5f8-37cc-4d78-901f-26ab326d25e5
Id revízií revision_idd5018557-5c8a-410f-9c92-99cc4a322c7b
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid