PAR_2006_tab04

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa krajov

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 December, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id7a342193-4fac-434d-a47b-50e1c8982858
Správca maintainerF4787C6F-9FA3-406C-B8D5-D374F1E1F2D3
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_ida20d99dd-a8b8-4b0e-9a86-785d0e17910d
Id revízií revision_idc3cbb57b-cfe5-4723-84ac-850d97a35b29
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid