Oznámenie o výslednu VO - III.Q.2018 - ...

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania

Zdroj: Oznámenie o výsledku verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní za každý štvrťrok bežného kalendárneho roka

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 4 Február, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id idaf7cd138-f46f-45ee-b4f2-643e3a6251ea
last_modifiedpred 10 mesiacmi
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position5
Resource Group Id resource_group_id2887c651-939c-4d37-98d4-4dfdc3662d24
Id revízií revision_ide5770fd5-f3cb-49b5-b299-f6c98080d3ee
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid