Oznámenie o výsledku VO - III.Q. 2019

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania

Zdroj: Oznámenie o výsledku verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní za každý štvrťrok bežného kalendárneho roka

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 29 Október, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 1 mesiacom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id9cde8260-a4cd-427e-a977-3e4ac1671a83
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position11
Resource Group Id resource_group_id2887c651-939c-4d37-98d4-4dfdc3662d24
Id revízií revision_id2a4cb119-ecd1-410e-a491-e7e22970e914
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid