Oznámenie o výsledku VO _ I. Q 2019

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania

Zdroj: Oznámenie o výsledku verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní za každý štvrťrok bežného kalendárneho roka

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 2 Máj, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 7 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id7823986a-9a35-4622-a699-8d14e5654dff
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position9
Resource Group Id resource_group_id2887c651-939c-4d37-98d4-4dfdc3662d24
Id revízií revision_id2e70574b-837a-4691-acdd-d9771a1a4dfa
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid