Oznámenie o výsledku VO - IV.Q. 2018 - ...

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania

Zdroj: Oznámenie o výsledku verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní za každý štvrťrok bežného kalendárneho roka

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 4 Február, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 10 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id24cc5b81-c542-428f-a4f8-58e651aea1af
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position8
Resource Group Id resource_group_id2887c651-939c-4d37-98d4-4dfdc3662d24
Id revízií revision_id0aac3817-f6c0-4f9b-9622-62df6a26154a
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid