Otvorený softvér (open source software) využívaný ...

Plnenie úlohy vyplývajúcej z bodu B.18. (zverejniť na Portáli otvorených dát zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu jeho licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie) uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 13 December, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Áno
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id idb48ea2ba-6d2a-4e27-8568-5227c892120d
last_modifiedpred 11 mesiacmi
Správca maintainerAF5117EA-5B86-4519-A456-2BBF0DE4AD3C
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_ide73bf72d-ee7c-482d-92d2-e6accd237cf2
Id revízií revision_idef031dac-cbea-427b-9195-6a639c140014
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid