OSO_2014_tab07.csv

*poznámka - V obciach sa voľby nekonali
1 - starosta/primátor bol zvolený
0 - starosta/primátor nebol zvolený

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 28 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id idd9cfbef7-90db-44fb-8b47-3bd2114ab184
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_id0e23713d-a30d-4505-bb03-d43d01ec8833
Id revízií revision_id20c8f23f-e4b4-42b5-8112-b73323c19f05
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid