OSK_2005_1kolo_tab15.csv

Z obsahu datasetu

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2005

Zdroj: Veková štruktúra kandidátov na predsedu podľa samosprávnych krajov - november 2005

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 28 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id idbb4dfdb8-5b72-4374-b456-a86df961a43a
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_id9cf89a48-b97f-4971-b20f-741a1108ea6c
Id revízií revision_id706253ad-ff7e-4929-affd-a3d4902f5791
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid