om0002rs.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Základné charakteristiky obyvateľstva (relatívne údaje) [om0002rs]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id iddafb2be9-2057-41c4-9d00-0e821b658d6e
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_idcb29285c-0162-4233-937c-494f6e33d23a
Id revízií revision_id3581dc54-16ee-4a2c-b527-b83bccacef6f
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid