obvody-mestskej-policie-v-presove-geo-data

Z obsahu datasetu

Obvody Mestskej polície v Prešove - geo data

Zdroj: Obvody Mestskej polície v Prešove - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátgeo.json.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatgeo.json
Id id0f86c556-53c7-432d-9801-c8141b360bfa
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position2
Resource Group Id resource_group_id1efc7a38-497b-405b-8fe0-66de1b6c021d
Id revízií revision_idc70b5f77-ba35-46ea-918f-fdb494f7f55e
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid