Objednávky tovarov a služieb 2018

Objednávky zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Nitra a jeho laboratórnej a terénnej zložky.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 September, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id558d0056-aaa7-42d5-bd57-2050f1fa3ac2
Správca maintainer2A7BBBBA-EB36-4801-8C41-9627094C800F
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id8ef1e0ac-b8c7-4408-9cbe-4882b119231d
Id revízií revision_idccc761ea-2af0-4b02-995c-cfe0271e46b4
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validitycustom_valid
Popis platnosti validity_descriptionObjednávky tovarov a služieb 2018