Zoznam objednávok - 8/2022

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje zoznam objednávok MPRV SR za dané obdobie.

Zdroj: Zoznam objednávok

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 27 September, 2022
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 12 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id08ce1e25-650c-40ea-bd9d-e3b2db15f87b
last_modifiedpred 2 mesiacmi
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitymonthly
position1
Resource Group Id resource_group_id5e958e5b-5920-455c-b295-adbef033c758
Id revízií revision_idc696a8d3-24ab-4936-a2b5-4f19cbb3ceee
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid