nu0006qs.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Štvrťročné údaje HDP podľa odvetví v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2010 [nu0006qs]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id3a42f3cc-3a1d-488e-979b-6ec62df19a13
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_ide3b80973-f4be-4a23-9746-c48332c6bab0
Id revízií revision_id3cde66ed-f545-4e22-aa25-c2b91dbb099e
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid