nu0005qs.csv

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Štvrťročné údaje HDP podľa odvetví v bežných cenách [nu0005qs]

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id iddd3a380c-e751-4253-a47b-f975d01b6963
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_id287b6d69-3007-4616-a7d0-15032b205069
Id revízií revision_idcc36dd49-bac0-4b76-affd-c96708be5c56
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid